دسته بندی ها

مدارا

کد شناسه :250948
مدارا

در اوايل دوران مدرن اين متفکران ليبرال بودند که به مدارا انديشيدند . سوال اين است که آيا تفاوت هاي فردي مذهبي ، قومي ، جنسي ، جنسيتي ، و فرهنگي ، مي توانند در يک جامعه با يکديگر هم زيستي مسالمت آميز داشته باشند ؟ در اين کتاب چهار پايه برجسته مورد بررسي قرار گرفته است : مدارا بر پايه شک گرايي ، مدارا بر پايه احتياط ، مدارا بر پايه خودمختاري و مدارا بر پايه وجدان .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر