دسته بندی ها

تاریخ زیبایی شناسی

کد شناسه :250947
تاریخ زیبایی شناسی

بوزانکت که در اين کتاب زيبايي شناسي را تماما به ديد فلسفي نگريسته و در آن به آثار فيلسوفان در مورد هنر و زيبايي بيشتر متکي است تا آثار هنرمندان، از مدافعان بي قيد و شرط ايده آليسم مطلق (اصالت معنا) است و از اين ديدگاه به هنر و زيبايي نگريسته است. به موضوع کارش اشراف کامل دارد و در پروراندن مباحث و موضوعات گوناگون در حوزه هنر و زيبايي حق مطلب را ادا کرده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر