دسته بندی ها

نظریه روان کاوی (هفت رساله از زیگموند فروید)

کد شناسه :249713
نظریه روان کاوی (هفت رساله از زیگموند فروید)

خواب از کارهاى روانى ترس و وسواس و ديوانگى بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته است. عمل درهم فشردن و جابجا کردن در همه‌ى اين حالات دخالت دارد، ليکن کار اصلاح و روسازى منحصر به خواب است. اين اعمال گذشته از بيمارى‌هاى روانى و خواب در بسيارى از موارد مانند: فراموشى، اشتباه و لغزش ديده مى‌شود. عمل تبديل را بيش از ساير اعمال بايد در نظر داشت. براى شناختن شرايط اصلى تبديل، بايد روش تحليل خواب را به کار بريم. هنگامى که خواب را تحليل مى‌نماييم بخشى از خواب که وابسته به جريان‌هاى پنهانى است و يا آزرم و شرم، نمى‌گذارند که آن‌ها فاش شود. در اين گاه است که کوشش داريم آن را واپس‌زده و در نهاد ناخودآگاه خويش نگهداريم. اين انديشه‌ها در خاطر ما بوده، ليکن ما در حالت ويژه‌اى هستيم که نمى‌توانيم بدانها توجه داشته باشيم. اين عمل را واپس‌زدگى Refoalement مى‌نامند. اين حالت احساس تنفر نسبت به انديشه‌هاى زاييده شده مى‌باشند. در اين صورت بايد اذعان کرد که بين حالت پس‌رانى و صورت ظاهر خواب رابطه‌ى علت و معلولى وجود دارد. يعنى نامفهومى خواب به خاطر آن است که پاره‌اى از انديشه‌هاى پنهانى را که در حل چيستان خواب اثر داشته‌اند به واسطه‌ى قيود اجتماعى پنهان داشته‌ايم و در نتيجه‌ى خواب دگرگون شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر