دسته بندی ها

13 کاری که زنان دارای ذهن قوی انجام نمی دهند

کد شناسه :248916
13 کاری که زنان دارای ذهن قوی انجام نمی دهند

زنان شجاع وقوي بسياري در جهان وجود دارند.که در حال ايجاد تفاوت هستند . انها بر تغيير قوانين پيروز شدن برفاجعه هاي هولناک جنگيده اند وکارهاي برجسته اي انجام داده اند ما داستان هاي آنها را در مجلات خوانده ايم .آنها را در اخبار ديده ايم وصحبت هاي آنها را شنيده ايم که براي ميليونها نفر پخش شده است. اما ميليونها زن هم داريم که هرگز صداي آنها را نشنيده ايم آنها هرگز انسانهاي مشهوري نخواهند شد آنها کسب وکاري را راه اندازي نميکنند کتاب نمي نويسند با رسانه ها مصاحبه نمي کنند .آنها زناني هستند که تاثير مثبتي بر خانه و جامعه خود مي گذارند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر