دسته بندی ها

خواست خداوند محقق می شود (جلد دوم)

کد شناسه :248886
خواست خداوند محقق می شود (جلد دوم)

کتاب خواست خداوند محقق می شود (جلد دوم): مجموعه خواست خداوند محقق می شود به واقع تجلی خواست خداوند است که محقق شده است! مجموعه ای در بیان نه گانه ایرانی و ریشه های رویکردی در شخصیت شناسی با عنوان انیاگرام که در طول چند دهه اخیر به طور چشمگیری جوامع غربی را در بر گرفته است. ریشه های اصیل آیین کهن فتوت و جوانمردی که در فرهنگ شرق و به ویژه اندیشمندان ایرانی است. آیینی کهن الگو که با درکی جامع از نیاز انسان عصر کنونی با بهره مندی از دانش روانشناسی تربیتی ، اخلاق و عرفان به روز شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر