دسته بندی ها

از هایدگر تا گادامر

کد شناسه :248707
از هایدگر تا گادامر

کتاب از هايدگر تا گادامر: ژان گرودن نويسنده‌اي کانادايي است که آثار فلسفي متعددي به زبان‌هاي آلماني، فرانسوي‌و انگليسي دارد. مسير هرمنوتيک فلسفي را از هايدگر تا گادامر در يازده فصل پي گرفته و به موضوعاتي پرداخته است که افق گشايي‌هاي جديدي را براي فهم هرمنوتيک نزد هايدگر و گادامر و معاصران اين دو به همراه دارد. از هايدگر تا گادامر پژوهشي است در بابِ تاريخ و معناي «هرمنويتيک» از ابتدا تا مارتين هايدگر و به‌ويژه هانس ـ گئورگ گادامر. ژان گروندن، نويسنده‌ي کتاب که علاوه بر نگارشِ رساله‌ي دکتريِ خود به راهنمايي گادامر، با او مراوده و انسِ خاصي داشته است، در اين کتاب، نخست، در فصلي مفصل، به بيانِ تاريخچه‌ي سنتِ هرمنويتيکيِ غرب و نسبتِ آن با سنتِ «خطابه» مي‌پردازد و پس از آن، در دو فصل، به پژوهشي بصيرت آميز و درخشان در خصوصِ هرمنويتيک هايدگر و به‌طورِکلي پروژه‌ي فلسفيِ او اقدام مي‌کند تا بدين وجه زمينه را براي «تعيينِ جايگاهِ هرمنويتيک گادامر از منظرِ هايدگر» مهيا سازد. سپس در فصولِ چهارم تا دهم شرحي عميق از عناصرِ اصليِ «هرمنويتيک فلسفيِ» گادامر ــ بر زمينه‌ي بحث از ارکانِ اصليِ آن همچون زبان، فهم، حقيقت، هنر، بازي، عيد، مناسک و گوشِ درون ــ به دست مي‌دهد. در نهايت، کتاب را با بررسيِ جايگاهِ هرمنويتيک فلسفيِ گادامر در جهانِ فرانسوي، و به‌ويژه نسبتِ او با فيلسوفاني چون ريکور و دريدا، به پايان مي‌برد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر