دسته بندی ها

ارباب‌ها

کد شناسه :239490
ارباب‌ها

کتاب ارباب‌ها: داستان ارباب ها در زمان حکومت کوتاه مادرو و عکس العمل سياه هوئرتا مي گذرد. صحنة داستان شهر کوچکي است در غرب مکزيک که تحت نفوذ و مالکيت خانوادة تاجر وبانکداري است که انگل وار شيرة جان مردم را مي مکند و بر قدرت خود مي افزايند. اين خانواده که در رژيم پورفيريو دياز به نعمت و قدرت رسيده است، از هيچ وسيله اي، هرقدر هم پليد و خبيث براي تحکيم موقعيت وحفظ منافع خودروگردان نيست.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر