دسته بندی ها

جدار شیشه‌ای

کد شناسه :239292
جدار شیشه‌ای

نسل دردمند امروز به دنبال نوشداروي آرامش است. مي‌خواهد زخم‌هاي خود را التيام بخشد. به هر دري مي‌زند. گاهي سراغ کتاب‌هاي روان‌درماني ، محفل‌هاي گوناگون عرفاني را مي‌گيرد و گاهي در پي يافتن فال‌گيرها است ، اما دست‌خالي برمي‌گردد. گفت‌و‌گو حاصل در اين کتاب با هدف نگاهي دوباره به زندگي، از زبان مردي است که بر فلسفه اشراف دارد و تجربه‌هاي زندگي پرنشيب و فرازش انگيزه‌اي خواهد بود براي آنان که به انديشيدن و يافتن آرامش نيازمندند. او درباره بيشتر شاعران و نويسندگان مطرح ايران و جهان نوشته است و سعي کرده آن‌ها را به سايرين معرفي کند، اگرچه به قول خودش پنبه خيلي‌ها را زده است. نشستن پاي صحبت‌هاي او فرصتي فراهم کرد تا اين بار از او و حرف‌هايش نوشته شود. اين شما و اين بخشي از گفت‌وگو عبدالعلي دست‌غيب که در اين کتاب آمده است: نيچه عبارت زيبايي دارد مبني براينکه مردم عموماً در خواب هستند. فيلسوف آن‌ها را از خواب بيدار مي‌کند. کارش اين است ، اما خود سپس به خوابي عميق‌تر فرو مي‌رود. اين شکاکي‌گري حاد است ولي شک براي حافظ ابزار است و بيشتر حيرت است. او در دنياي آينه‌ها زندگاني مي‌کند که در آن فضاها و تصاوير بر هم منعکس مي‌شوند. مفهوم‌ها در دست حافظ رنگين مي‌شوند. کارش در عين جدي بودن تا حدودي بازي است، بازي زندگاني ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر